Utför drönar uppdrag, så som kontroll av tak och hängrännor